Preces atgriešana

Ja vēlies, lai Tava prece tiktu samainīta vai atgriezta veikalam, lūdzu sazinies ar mums 14 dienu laikā kopš preces saņemšanas, rakstot e-pastu info@surpriseme.lv Ja pagājušas vairāk kā 14 dienas kopš preces saņemšanas brīža, diemžēl preces atgriešana vai maiņa vairs nav iespējama.

Lai pretendētu preces apmaiņai vai darījuma summas atgriešanai, precei ir jābūt nelietotai un tādā stāvoklī, kāda tā bija preces saņemšanas brīdī. Bez mehāniskiem bojājumiem vai skrāpējumiem.

Jebkurš pasūtījums, kas iekļauj personalizētu maketēšanu/dizainu, netiek atgriezts, izņemot gadījumus, ja tas ir Surpriseme izveidots brāķis/bojājums – tādā gadījumā tiek atgriezta preces summa, vai izgatavota jauna prece.

1.1 Preces atgriešana

Par atteiktumu no preces info jāsūta uz e-pastu: info@surpriseme.lv

Preces atgriešanai ir jāsūta vai jānogādā uz šādu adresi – Ogre, Jaudas iela 4, Ogre, LV-5001, ja tiek izmantots Latvijas Pasts. Vai pakomātu Omniva, – Ogre T/C Dauga pakomāts, norādot telefona numuru +371 28600213.

Preces atgriešanas izdevumus sedz pircējs. Summa, kas maksāta par piegādi, nav atgriežama. Ja maksājums par pirkumu tiek atgriezts, tas neietver piegādes izmaksas, tikai pašu preces vērtību.

1.2 Darījuma atmaksa vai maiņa

Tiklīdz būsim saņēmuši Jūsu atgriezto preci, informēsim Jūs e-pastā, ka esam to saņēmuši. Veicot preces apsekošanu informēsim Jūs, vai prece atbilst augstāk minētajām pazīmēm, lai pretendētu uz maiņu vai darījuma summas atgriešanu. Ja atmaksa tiks apstiprināta, Jūs saņemsiet preces vērtības atmaksu uz to kontu, no kura maksājums tika saņemts. Maksājuma atgriešana tiek veikta nākamo divu nedēļu laikā.

2. Atteikuma tiesības un preču atgriešana
2.1. Ja Lietotājs ir patērētājs Patērētāju tiesību aizsardzības likuma izpratnē (fiziskā persona, kas iegādājas preci nolūkam, kurš nav saistīts ar tās saimniecisko vai profesionālo darbību), tad 7.sadaļā noteiktajā kārtībā Lietotājs (patērētājs), nesniedzot nekādu pamatojumu, var izmantot atteikuma tiesības. Ievērojot Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumu Nr.255 “Noteikumi par distances līgumu” nosacījumus, patērētājam ir tiesības 14 kalendāro dienu laikā no preces/preču piegādes brīža atkāpties no pirkuma līguma, iesniedzot “Surpriseme” iesniegumu par atteikuma tiesību izmantošanu. .
2.2. Par iesniegumu par atteikuma tiesību izmantošanu tiek uzskatīts Lietotāja nosūtīts rakstveida (elektroniski e-pasta formā) paziņojums , kurā norādīts atgriešanas objekts un pasūtījuma numurs. Obligāti jānorāda Lietotāja bankas konta numuru, uz kuru Lietotājs vēlas saņemt atpakaļ par preču pirkumu samaksāto naudas summu. Par elektroniskā formā uz e-pastu saņemtu iesniegumu par atteikuma tiesību izmantošanu “Surpriseme” paziņo Lietotājam.
2.3. Uzskatāms, ka Lietotājs ir ievērojis atteikuma tiesību termiņu (14 dienas), ja Lietotājs iesniegumu par atteikuma tiesību izmantošanu nosūta “Surpriseme” pirms atteikuma tiesību termiņa beigām. Strīdus gadījumā Lietotājam ir pienākums pierādīt atteikuma tiesību izmantošanu.
2.4. Pēc iesnieguma par atteikuma tiesību izmantošanu nosūtīšanas Lietotājs nosūta vai piegādā preci atpakaļ “Surpriseme” uz adresi: Ogre, Jaudas iela 4, LV–5001 bez nepamatotas kavēšanās, bet ne vēlāk kā 14 dienu laikā. Šis termiņš ir uzskatāms par ievērotu, ja Lietotājs preces nosūta vai piegādā atpakaļ pirms 14 dienu termiņa beigām.
2.5. “Surpriseme” apņemas bez nepamatotas kavēšanās, bet ne vēlāk kā 14 dienu laikā no dienas, kad saņēmis Lietotāja iesniegumu par atteikuma tiesību izmantošanu, atmaksāt Lietotājam viņa samaksāto naudas summu par preci. “Surpriseme” atmaksā naudas summu, pārskaitot to uz Lietotāja atteikuma veidlapā norādīto bankas kontu vai, ja tas nav norādīts, uz kontu, no kura saņems maksājums par preci.
2.6. Ja Lietotājs preču pasūtīšanas brīdī bija skaidri izteicis vēlmi preces saņemt, izmantojot tādu piegādes veidu, kas nav “Surpriseme” piedāvātais vislētākais standarta piegādes veids, “Surpriseme” nav pienākuma atmaksāt Lietotājam piegādes papildu izdevumus.
2.7. “Surpriseme” patur tiesības aizturēt par preču pirkumu samaksātās naudas summas atmaksu Lietotājam līdz brīdim, kad “Surpriseme” būs saņēmis no Lietotāja tā atgriezto preci vai arī būs saņēmis Lietotāja apliecinājumu par to, ka Lietotājs preci ir nosūtījis atpakaļ “Surpriseme” , atkarībā no tā, kura darbība ir veikta agrāk.
2.8. Preces atpakaļatdošanas tiešās izmaksas sedz Lietotājs. Ja preci tās īpašību dēļ nevar nosūtīt atpakaļ pa pastu vai pakomātu, patērētājs sedz visas ar preces atpakaļatdošanu saistītās izmaksas.
2.9. Lietotājs atteikuma tiesības var izmantot, ievērojot šādus nosacījumus:
2.10.1. atgrieztajai precei(-ēm) jābūt oriģinālā iepakojumā un Lietotājs nav atvēris iepakojumu precei;
2.10.2. prece nedrīkst būt bojāta;
2.10.3. prece nav lietota, nav zaudējusi tirdzniecības izskatu (saglabātas etiķetes, drošības plēvītes u.c.) (tas neattiecas uz jau piegādes laikā bojātu preci, par kuru pie preces saņemšanas apstiprinājuma Lietotājs ir norādījis iebildumus);
2.10.4. atpakaļ sūtāmai precei jābūt tādā pašā stāvoklī, kādā tā bija saņemšanas brīdī.
2.11.. “Surpriseme” ir tiesības atteikties pieņemt atpakaļ preci, ja netika ievēroti termiņi attiecībā uz preces atgriešanu.
2.12. Lietotājs ir atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā. Lietotājs ir atbildīgs par preces vērtības jebkāda veida samazināšanos, ja prece ir izmantota tādā veidā, kas nav savienojams ar labas ticības principu, tai skaitā izmantota citā nolūkā, nevis preces īpašības vai darbības noskaidrošanai. Precēm ir jābūt nesabojātām, nezaudējušām preces izskatu (nenoņemtas un nesabojātas etiķetes, nenoplēstas aizsardzības plēves u. c.) un nelietotām. Prece ir jāatdod tās oriģinālajā iepakojumā, tādā pašā komplektācijā, kādā tā tika saņemta, noteikti atdodot preces iegādāšanās dokumentu un citus preces piederumus, kas tai bija pievienoti tās saņemšanas brīdī. Ja prece nav pilnībā komplektēta, ir sabojāta, nekārtīga vai nav atbilstoši iepakota, “Surpriseme”  ir tiesības nepieņemt preci, kā arī neatmaksāt Lietotāja par preci samaksāto naudu.

WeCreativez WhatsApp Support
Mūsu komanda ir šeit, lai palīdzētu.
Vai nepieciešama palīdzība?